Dotacje unijne

Dotacje unijne

księgi handlowe wrocław doradca podatkowy wrocław

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Szacujemy, że dystrybucja środków z nowej perspektywy rozpocznie się na przełomie 2014/2015r. Środki unijne będą inwestowane m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju oraz włączenie społeczne osób wykluczonych i aktywizację zawodową. Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji.

W ramach wsparcia w pozyskaniu środków unijnych w perspektywie 2014 – 2020 proponujemy:

  • doradztwo przy wyborze programów pomocowych,
  • pełną obsługę w zakresie przygotowania i składania wniosków o dotacje UE, subwencje oraz pożyczki (Jeremie),
  • obsługę prawną i finansową w zakresie rozliczania otrzymanych dotacji.

W ramach tego obszaru usług, zespół naszych ekspertów dokonuje analizy dokumentacji firmy pod kątem spełnienie kryteriów w zakresie ubiegania się o środki unijne na inwestycje, weryfikuje listę planowanych zakupów/inwestycji, ustala program pomocowy i przygotowuje wniosek o dofinansowanie na bazie podpisanej umowy. Przez cały okres tzw. okres trwałości projektu obejmujący okres lat trzech od uzyskania ostatniego dofinansowania, zapewniamy pełne wsparcie prawne, podatkowe i bilansowe.