Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

dotacje unijne wrocław ochrona danych osobowych wrocław

Każde przedsiębiorstwo przechowuje i przetwarza dane osobowe dotyczące kontrahentów, zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych jako klientów indywidualnych. Skutki ich niewłaściwej ochrony mogą być bardzo kosztowne, gdyż w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać przywrócenie do stanu zgodnego z prawem. Niezastosowanie się do decyzji GIODO to ryzyko grzywny w celu przymuszenia. Jednorazowa kwota grzywny może wynieść nawet 200 tys. zł. Na straży przestrzegania obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych stoją inspektorzy GIODO, a od 2013r. również inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

W celu wywiązania się z ustawowych obowiązków, w ramach usługi proponujemy:

  • audyt bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ocenę obowiązku zgłoszenia do GIODO posiadanego zbioru danych osobowych,
  • wsparcie w przygotowywaniu zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO oraz rejestrację zbiorów danych osobowych,
  • opracowanie Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, w tym o administrowanie danymi osobowymi, o świadczenie usług hostingowych czy powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • opracowywanie oraz wdrożenie systemów przetwarzania ochrony danych osobowych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed GIODO,
  • doradztwo i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie prawno-autorskich aspektów ochrony baz danych.